• Rejestracja: +48 692 436 583

Nazywam się Tomasz Bobrowski

Jestem logopedą dyplomowanym, neurologopedą. Od 2003 roku pracuję z dziećmi i osobami dorosłymi - upośledzonymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. W roku 2014 wydałem za pośrednictwem wydawnictwa e-bookowo.pl, książkę: ”Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu intelektualnie. Poradnik dla rodziców i terapeutów.” Jestem autorem wielu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. W czasie studiów logopedycznych odbyłem praktyki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Przedszkolu oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Logopedią zainteresowałem się dzięki mojemu synkowi, który w wieku 2,5 lat zaczął się jąkać. Od tamtej pory chęć pomocy dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami mowy, stała się moją wielką pasją. Na bieżąco podnoszę swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach warsztatowych dla logopedów. Jestem certyfikowanym provaiderem Metody Neuroflow - czyli aktywnego treningu słuchowego dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD. Pracuję z dziećmi i osobami dorosłymi Metodą NeuroTaktylną, dającą bardzo dobre rezultaty, w przypadku wyrównania deficytów rozwojowych różnego pochodzenia.

Zapraszam do mojego gabinetu logopedycznego!


Czeladź - Rynek, ul. Bytomska 12 (II piętro - kamienica na wprost kościoła).

Przyjmuję zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Kursy, szkolenia, konferencje:

 • Konferencja metodyczna n/t: ” Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w terapii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”.
 • Konferencja na temat: ” Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w praktyce terapeutycznej”.
 • Konferencja metodyczna n/t: ” Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej”.
 • Konferencja metodyczna n/t: ” Neuropedagogika”.
 • IV Konferencja Pedagogiczno – Logopedyczna Katedra Pedagogiki i Psychologii ATH w Bielsku Białej. n/t:” Interdyscyplinarność oraz wieloaspektowe ujęcie diagnozy i jej rola w procesie edukacyjno – terapeutycznym”.
 • ”Wykorzystanie technik informatycznych w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 • ”Kinezjologia edukacyjna – Dennisona”.
 • ”Warsztaty metodyczne z zakresu muzykoterapii”.
 • Kurs n/t: ” Specyfika funkcjonowania oraz metody pracy z dzieckiem u którego stwierdzono niedosłuch centralny.”
 • Kurs n/t: ” Podstawy diagnostyki i terapii dziecka z niedosłuchem obwodowym”.
 • Kurs n/t: ” Terapia wad wymowy. Wywoływanie i utrwalanie głosek.”
 • Kurs języka migowego I stopnia.
 • Kurs języka migowego II stopnia.
 • Warsztaty logopedyczne pt: ”Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie”. Prowadząca prof. dr hab. Jolanta Panasiuk 2015.
 • Kurs z certyfikacją dla Providerów Metody Neuroflow. Warszawa 2016
 • Kurs - Terapia Neurotaktylna, według metody dr Swietłany Masgutowej. Wrocław 2016
 • Kurs - Masaż Shantala. Polskie Towarzystwo Neurologopedów. Warszawa 2016
Zapraszam do zapoznania się z opiniami na mój temat na portalu ZnanyLekarz.pl (Tomasz Bobrowski)
Są to opinie, na które ciężko pracuje, stale podnosząc jakość oferowanych Państwu usług!

U mnie pacjent jest najważniejszy!

WSPÓŁPRACA

Mgr Agata Sakwerda – logopeda, pedagog.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia magisterskie), logopedia (studia podyplomowe).

Od 2012 roku pełni funkcję wolontariusza-asystenta terapeuty podczas turnusów terapeutycznych dla osób (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) z niepłynnością mowy, organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim. Jest certyfikowanym diagnostą i terapeutą jąkania. Swoją pracę terapeutyczną opiera na założeniach metod kompleksowego podejścia do problemu zaburzenia płynności mowy - Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się M.Chęćka oraz Terapii interakcyjnej rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – Palin PCI.

Pracuje jako logopeda w Szkole Podstawowej nr 8 w Siemianowicach Śląskich.

Kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje:

 • ALALIA (OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY, SLI) – DIAGNOZA I TERAPIA. Prowadząca dr Ewa Bielenda-Mazur. Kraków 2017.
 • TERAPIA INTERAKCYJNA RODZIC-DZIECKO DLA JĄKAJĄCYCH SIĘ DZIECI W WIEKU DO LAT 7 – PALIN PCI. Prowadząca: dr Katarzyna Węsierska. Katowice 2017.
 • DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ – stopień II. Prowadzący: dr n.hum. Mieczysław Chęciek. Warszawa 2015.
 • DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH ZABURZEŃ PŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ – stopień I. Prowadzący: dr n.hum. Mieczysław Chęciek, mgr Elżbieta Bijak. Łódź 2015.
 • VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ (ISAD) n/t. Z teorii i praktyki dysfluencji mowy.
 • DIAGNOZA I TERAPIA DYSFAGII. Prowadząca: mgr Iwona Deptuch. Siemianowice Śląskie 2016.
 • ROLA NAUCZYCIELI WE WSPOMAGANIU DZIECI Z WADAMI WYMOWY.
 • STYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH.
 • METODA DOBREGO STARTU – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Prowadząca: mgr Małgorzata Barańska. Katowice 2015.
 • DRAMA JAKO METODA PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ.
 • GRY I ZABAWY PRZECIWKO AGRESJI Z ELEMENTAMI ARTE I MUZYKOTERAPII.
 • JAK RADZIĆ SOBIE Z NIEPOŻĄDANYMI ZACHOWANIAMI U DZIECI?
 • ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRAKTYCE.
 • MODEL PRACY Z UCZNIEM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH LUB TRAUMATYCZNYCH.
 • PORTRET PSYCHOLOGICZNY DZIECKA KRZYWDZONEGO – METODYKA PRACY.
 • JAK MÓWIĆ, ŻEBY UCZNIOWIE NAS SŁUCHALI, JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DO NAS MÓWILI?
facebook